{ TESTED BY_JTR :) }


BAPAK... WEBSITENYA DIBENERIN YA PAK.. SEBELUM ORANG LAIN YANG TIDAK MEMPUNYAI HATI BAIK SEPERTI SAYA ,MELAKUKAN YANG LEBIH PARAH DAN TIDAK DIINGINKAN :)

SAYA HANYA BUGHUNTER BAPAK, MOHON MAAF WAKTU ITU SAYA YANG MENGUBAH DETAIL CONTACT WEBSITE ANDA, AGAR BAPAK SEGERA MEMPERBAIKINYA.. EH TAPI MALAH BELUM DI PATCH YA MOHON MAAF SAYA UBAH LAGI HEHE UNTUK PERINGATAN SAJA KOK, TERIMA KASIH SEBELUMNYA AWKWOKWOKWOK :v